Tlf. 63 41 12 66

Kemi på spray

Nu kan du få kemiprodukter uden miljøskadende drivgasser - Purenos produkter bruger nemlig kulsyre som drivgas.
Som ekstra bonus får du op til 36 % mere produkt, fordi kulsyren fylder mindre i dåsen end gassen! OG du passer bedre på dig selv, fordi kulsyre laver mindre aerosol-tåge, så der er mindre chance for, at du kommer til at indånde de farlige partikler i tågen.
14 produkter