BYGGERI - Telefon: 6341 1240
INDUSTRI/VVS - Telefon: 6341 1230

Nyhedsliste

Gottfred Petersen A/S hjælper sine kunder med at leve op til nye klimakrav

Komplekse regler inden for bæredygtighed er en udfordring for byggebranchen. Det betyder, at en handelsvirksomhed som Gottfred Petersen A/S i Middelfart i stigende grad påtager sig rollen som ekspertrådgiver over for sine kunder.

Byggeri 02. februar 2023

Af: Morten Asmussen, Licitationen

Bygherrer og entreprenører vender sig i stigende grad mod bæredygtigt byggeri, men det kan være et komplekst område at bevæge sig ind i. Det stiller i realiteten krav om, at byggebranchens
leverandører gør sig til eksperter på området.

Det erfarer man hos Gottfred Petersen A/S, som er en handelsvirksomhed i Middelfart, der leverer materialer til byggebranchen – særligt inden for råhuskonstruktioner af beton.

Her oplever produktansvarlig Thomas Esmann, at der de seneste år er kommet en stor efterspørgsel efter rådgivning, når det kommer til produkter, der f.eks. lever op til grønne certificeringer som DNGB og Svanemærket.

”Det er et område, vi har gjort os klogere på i en årrække. Det har i høj grad været båret af interessen for certificeret byggeri, hvilket har gjort, at vi har været nødt til at forholde os til f.eks. indholdsstoffer og  miljømæssige varedeklarationer for at kunne rådgive vores kunder.

Selvom vi formelt er en del af leverandørleddet, betragter vi os selv som eksperter og rådgivere inden for vores område,” siger han.

En one-stop-shop
”Vi lever af at supportere vores kunder med varer og løsninger – og af vores hurtige levering, da vi er lagerførende på de produkter, der bliver brugt på byggepladserne,” siger Thomas Esmann og tilføjer: ”Det lyder måske lidt vanvittigt, at vi har 10-15.000 varenumre inden for beton her, men det skyldes, at der findes så mange forskellige komponenter og løsninger inden for betonbyggeri. Men det er det, vi gør os i. Det betyder i praksis, at vi er en one-stop-shop for vores kunder.”

Knowhow er blevet vigtigt
Det nutidige fokus på bæredygtigt byggeri har dog stillet store krav til en virksomhed som Gottfred Petersen A/S. Man har måttet akkumulere en stor og vigtig viden om især Svanemærke- og DGNB-certificering.

Det handler f.eks. om at kunne rådgive i detaljen om, hvilke produkter lever op til kravene – og kunne levere den dokumentation, som kræves.

Derudover oplever produktansvarlig Thomas Esmann, at også tolkningen af det seneste, komplicerede  bygningsreglement kan udfordre entreprenørerne.

”For at imødekomme vores kunders behov for ajourført viden, så er vi medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggeriet. Vores medarbejdere uddannes og  opkvalificeres løbende, så vores kunder altid får opdateret rådgivning om produkter, som kan indgå i bæredygtige byggerier,” bemærker Thomas Esmann.

”Det seneste halve år har vi kunnet mærke, at kunderne har efterspurgt rådgivning. Der har f.eks. været lidt forvirring om, hvad det nye bygningsreglement betyder for LCA livscyklusvurderinger.

Derudover er der spørgsmål om CO2-fodaftryk samt krav om EPD-miljøvaredeklarationer. Det kan være et komplekst område. Men det hjælper vi vores kunder med at finde ud af. Vi hjælper dem med at leve op til kravene,” siger Thomas Esmann.

Nyhedsliste