BYGGERI - Telefon: 6341 1240
INDUSTRI/VVS - Telefon: 6341 1230

Vandtætning til beton

I betonkonstruktioner opstår der ofte revner pga. plastisk svind, udtørringssvind, temperatur betingede bevægelser eller utilstrækkelig armering. Desuden kan manglende komprimering af betonen, eller forkert valg af stenstørrelse i betonen, være årsag til stenreder.

Derfor er betonkonstruktioner under terræn særlig udsatte for indtrængning af fugt, vand eller skadelige gasser. Og særligt i støbeskel mellem lodrette og vandrette bygningsdele er risikoen stor.

Derfor anbefaler vi altid at anvende en membran på bygningsdele under terræn. Ofte er en mindre fugtsikring og fugebånd i støbeskel nok, men i mange tilfælde er vandtætning mod permanent vandtryk i hele bygningens levetid nødvendig. Foruden vandtætning, opnås også en længere levetid for konstruktionen, da membraner øger betonens eksponeringsklasse.

Valg af membran og omfang, er betinget af risiko og konsekvens, men uanset hvilken løsning du har behov for, kan Gottfred Petersen A/S tilbyde produkter til opgaven. 
Du kan se meget mere i nedenstående produktområder eller kontakt afdelingen Byggeri.

Kontakt vandtætningspecialisterne:
Telefon: 6341 1240 
Mail: byg@gottfred.dk
Se vores salgs- og rådgivningsteam her