Tlf. 63 41 12 66

Dranfix

Dranfix afstands
13 produkter
Beskrivelse Dranfix
Produkt ProductId Beskrivelse
DRANFIX 10 DRANFIX 10 1000 stk./40.000 stk.
DRANFIX 15 DRANFIX 15 1000stk./6.000 stk.
DRANFIX 15 HVID DRANFIX 15 HVID HVID. Min. 50.000 stk. Art. nr. 4703
DRANFIX 20 DRANFIX 20 500 stk./4.000 stk./32.000 stk.
DRANFIX 20 HVID DRANFIX 20 HVID HVID. Min. 17.500 stk. Art. nr. 4704-1
DRANFIX 25 DRANFIX 25 500 stk./3.500 stk./28.000 stk.
DRANFIX 30 DRANFIX 30 250 stk./25.000 stk.
DRANFIX 35 DRANFIX 35 250 stk./1.500 stk./24.000 stk.
DRANFIX 35 HVID DRANFIX 35 HVID HVID. Min. 54.000 stk. Art. nr. 4707
DRANFIX 40 DRANFIX 40 250 stk./1.250 stk./25.000 stk.
DRANFIX 45 DRANFIX 45 125 stk./1.000 stk./10.000 stk.
DRANFIX 45 HVID DRANFIX 45 HVID HVID. Min. 25.000 stk. Art. nr. 4709
DRANFIX 50 DRANFIX 50 125 stk./1.000 stk./12.000 stk.